Školka: Jundrov, Optátova 1; jesličky: Jundrov, Nálepkova 30; Židenice, Rokycanova 48. ESF Facebook

Školka Žirafka: doporučení rodičům

Upozornění

V současné době na území města Brna vzniká spousta nových zařízení, která nabízejí péči pro děti od 1 roku, to znamená, že nabízejí službu jeslového typu. Bohužel téměř v ničem nesplňují požadavky na provozování jeslí v režimu celodenní docházky, ani se neřídí požadavky ŽZ tzv. vázané živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu.

Zásadní nedostatky se týkají především hygienických norem (počet m2/dítě, počet toalet a umyvadel, velikost zahrady s ohledem na kapacitu zařízení), dále pak požadavků na odborný personál a především požadavků na zřizovatele, který nemá potřebnou odbornost.

Je třeba odlišit:

  • provozování zařízení pro děti 0 – 3 let – vázaná živnost
  • poskytování služeb pro rodinu a domácnost – volná živnost – péče o děti od 3 let

Zákon zřizovatelé obcházejí tím, že zřizují dětská centra s nepravidelným pobytem, kde věk dětí není limitován, aby se tak vyhnuli dodržování výše uvedených bodů.

Lákadlem pro rodiče může být nižší cena školkovného, která je dána tím, že s dětmi pracuje nekvalifikovaný personál, který se často střídá, vybavení neodpovídá potřebám dítěte věku 0 – 3 let.

Upozorňuji rodiče na obezřetnost při umísťování dětí do těchto zařízení.

Dříve, něž své dítko umístíte do zvoleného zařízení, zajímejte se, kdo zařízení provozuje, zda splňuje kvalifikační předpoklady, zda personál má potřebnou odbornost. Dožadujte se předložení Vámi požadovaných dokladů.