Školka: Jundrov, Optátova 1; jesličky: Jundrov, Nálepkova 30; Židenice, Rokycanova 48. ESF Facebook

MŠ Nový Lískovec: denní rozvrh

  • 7:00 - 9:00 příchod dětí, ranní spontánní hry, výtvarné činnost, pracovní listy
  • 9:00 - 9:30 svačina, hygiena
  • 9:30 - 10:00 výchovně vzdělávací program dle tématu– vyvážený rozvoj rozumové, výtvarné, hudební i tělesné složky
  • 10:00 - 11:30 pobyt venku
  • 12:00 - 12:30 oběd
  • 13:00 - 14:30 odpočinek
  • 14:30 - 15:00 svačina
  • 15:00 - 18:00 hry, individuální aktivity, pobyt na zahradě, odcházení dětí