Školka: Jundrov, Optátova 1; jesličky: Jundrov, Nálepkova 30; Židenice, Rokycanova 48. ESF Facebook

MŠ Jundrov: odborné služby

Logopedický dohled mají k dispozici všechny děti navštěvující pravidelnou nebo nepravidelnou docházku ve školce. Díky odbornému vedení a frekvenci vedení min. 1x týdně mají rodiče jistotu, že jejich děti mají zajištěn zdravý vývoj řeči a eliminuje se tak riziko budoucích řečových vad. V případě běžné logopedické péče také rodičům odpadá potřeba samostatných návštěv logopedických ordinací.

Součástí provozu zařízení je i lékařský dohled, který vykonává MUDr. Zuzana Perutková, která je v případě nenadálých událostí k dispozici na telefonním spojení, případně k osobnímu dohledu.