Školka: Jundrov, Optátova 1; jesličky: Jundrov, Nálepkova 30; Židenice, Rokycanova 48. ESF Facebook

Jesličky Židenice: rozšiřující aktivity

Naší snahou je posilovat sebedůvěru dětí, samostatnost, rozhodování, učíme je umět respektovat a být respektován, rozvíjíme estetické vnímání, Hravou formou zařazujeme pěstování zdravého životního stylu, sportu, zálib a seberealizace.

Canisterapie

Terapeut využívá pejsky pro dobré navazování kontaktů, odbourávání strachu, zlozvyků, rozvíjení jemné motoriky apod.

Tuto aktivitu zajišťuje kvalifikovaný personál a je bezplatná.

Besídky

Těšíme se na pravidelné besídky dětí s posezením pro rodiče.