Školka: Jundrov, Optátova 1; jesličky: Jundrov, Nálepkova 30; Židenice, Rokycanova 48. ESF Facebook

Jesličky Jundrov: rozšiřující aktivity

Naší snahou je posilovat sebedůvěru dětí, samostatnost, rozhodování, učíme je umět respektovat a být respektován, rozvíjíme estetické vnímání, Hravou formou zařazujeme pěstování zdravého životního stylu, sportu, zálib a seberealizace.

Canisterapie

Terapeut využívá pejsky pro dobré navazování kontaktů, odbourávání strachu, zlozvyků, rozvíjení jemné motoriky apod.

Tuto aktivitu zajišťuje kvalifikovaný personál a je bezplatná.

Besídky

Těšíme se na pravidelné besídky dětí s posezením pro rodiče.

Placené aktivity

Hudební program školy Yamaha:

  • Program Robátka (pro děti od 6 do 18 měsíců),
  • Program První krůčky k hudbě (pro děti od 18 měsíců do 3 let) - odkaz naleznete v záložce Partneři.

Cena je stanovena na základě počtu dětí ve skupině. Vždy v měsíci září probíhá ukázková hodina. Sledujte info na webu.