Školka: Jundrov, Optátova 1; jesličky: Jundrov, Nálepkova 30; Židenice, Rokycanova 48. ESF Facebook

Jesličky Jundrov: Nezávazná přihláška

Na základě vyplnění nezávazné přihlášky vás budeme kontaktovat, zodpovíme veškeré dotazy a případně se dohodneme na termínu prohlídky jesliček.

Přihlašovací formulář

Typ docházky:

* - povinné pole

Školné musí být uhrazeno ve lhůtě nejpozději do 20. dne měsíce, který předchází měsíci, za který školné náleží (na září uhrazeno nejpozději do 20. 8.).

Číslo účtu: 7667792001/5500