Školka: Jundrov, Optátova 1; jesličky: Jundrov, Nálepkova 30; Židenice, Rokycanova 48. ESF Facebook

Autorizační zkoušky: přípravný seminář a praxe

Seminář se uskuteční vždy měsíc před zkouškou pod vedením členů zkušební komise. Uchazeči zde budou podrobně seznámeni s průběhem zkoušky, bude jim poskytnut seznam studijní literatury, podrobný rozpis obsahu zkoušených kompetencí, konzultovány budou jednotlivé části hodnotícího standardu.

Doba trvání semináře: cca 2 hodiny.

Tento seminář není povinný.

Odborná praxe v jeslích a školce Žirafka

Tato praxe je hrazena: 100 Kč/hod

Probíhá za přítomnosti kvalifikovaného personálu. Uchazeči se seznámí s denním provozem, vybavením provozovny, předpisy, legislativou, zajištěním hygieny a stravovacím režimem. Mohou si vyzkoušet práci při výchovně-vzdělávacích činnostech a herních aktivitách.

Tato praxe není povinná.

Připravíme Vás k úspěšnému složení zkoušky

Autorizační zkouškyAčkoli jsou autorizační zkoušky pro chůvy teprve novinkou, zájem o tuto profesní kvalifikaci stále narůstá. Velkému zájmu o chůvy přispívá zvyšující se porodnost silných ročníků. V důsledku populačních skoků jsou předškolní zařízení přeplněná a školky nemohou vyhovět všem žádostem rodičů o přijetí dětí. Stát nedisponuje dostatkem mateřských škol a co se týče jesliček, je situace ještě mnohem horší. Autorizační zkoušky v oboru chůva opravňují chůvy k získání vázané živnosti „Péče o děti do 3 let věku v denním režimu“. Stát tímto dává v péči o děti větší prostor soukromému sektoru.

Absolventi autorizační zkoušky pro chůvy mohou provozovat živnost v domácím prostředí a vytvářet tak „miniškolky“, „minijesle“ či dětská centra pro malé skupinky dětí. Autorizační zkoušku pro chůvy můžete složit v prostorách MŠ Žirafka již během 5 hodin. Autorizační zkoušce v oboru chůva předchází seminář a individuální domácí příprava. Chůvy s mnohaletou praxí mají mnoho zkušeností a autorizační zkouška pro chůvy je pro některé z nich pouhou formalitou, která jim jejich živnost oficiálně posvětí. Nová živnost chůvy by měla přinést nejvíce užitku dětem, jež mohou být vychovávány a vzdělávány v útlém věku v maličkých skupinkách, které simulují jejich domácí prostředí. Pocit bezpečí zde přispívá ke zdravému vývoji batolat a předškolních dětí.