Školka: Jundrov, Optátova 1; jesličky: Jundrov, Nálepkova 30; Židenice, Rokycanova 48. ESF Facebook

Autorizační zkoušky: kritéria hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek se zapisuje do záznamu o průběhu výsledku zkoušky. Zkouška je úspěšně složena v případě, že uchazeč získá v každém kritériu minimálně 80% celkového hodnocení. Zkouška probíhá v jednom dnu po dobu 4 hodin.

Vykoná–li uchazeč zkoušku úspěšně, bude mu na místě vydáno osvědčení podle § 19 zákona č. 179/2006 Sb.

Kvalifikační standardy naleznete na webových stránkách národní kvalifikace.