Školka: Jundrov, Optátova 1; jesličky: Jundrov, Nálepkova 30; Židenice, Rokycanova 48. ESF Facebook

Autorizační zkoušky

MPSV udělilo PhDr. Janě Dvorské autorizaci pod číslem 2013/69 pro profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69 – 017 – M).

Složení zkoušky profesní kvalifikace opravňuje k získání vázané živnosti Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu.

Tímto chceme přispět k rozšiřování kvalitní péče o děti a zároveň motivovat každého, kdo má předpoklady a zájem nabízet služby péče o dítě na profesionální úrovni, ale doposud nesplňuje tuto kvalifikaci.

Tyto zkoušky zajistí každému uchazeči uznání daných znalostí, dovedností a kompetencí bez ohledu na to, jak je získal.

Informace o zkoušce

Zkouška probíhá v zařízení Jesle Žirafka, Nálepkova 30, Brno - Jundrov, před zkušební komisí autorizovaných zástupců autorizované osoby.

Zkouška je složena ze tří částí:

  • písemný test
  • ústní zkouška
  • praktická zkouška

Podmínky

  • Zkouška je určena pro všechny zájemce starší 18 let
  • Podmínkou je minimálně ukončené základní vzdělání
  • Trestní bezúhonnost
  • Zdravotní způsobilost pro výkon povolání chůva doložit lékařským potvrzením

Chůva s autorizací budí více důvěry

Autorizační zkouškyNení chůva jako chůva. Rodiče malých dětí, které nemohou se svými dětmi trávit veškerý svůj čas, často vybírají chůvu s velkou obavou. V informačních médiích se mohou rodiče někdy setkat s varující zprávami o tom, jak chůva s dětmi špatně zacházela.

Najít dobrou chůvu bývá někdy umění. Profesi chůvy nemůže vykonávat každý. Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro chůvu je kladný vztah k dětem. Některým mladým chůvám, např. studentkám středních či vysokých škol, ačkoli děti milují, může chybět dostatek praxe s výchovou dětí. Rodiče hledající spolehlivou chůvu se často obracejí na různé agentury a chtějí po chůvě doporučení. V mnoha profesích je třeba mít absolvované určité vzdělání a dosažená praxe či účast na kurzech přináší zájemcům o práci vždy bonus. Autorizační zkoušky pro chůvy jsou zatím novinkou, měla by je však absolvovat každá chůva, která má péči o děti jako svou profesi.

Chůva, která prošla odborným školením a úspěšně složila zkoušku má potřebné znalosti nutné k péči o malé děti. Chůva s autorizací budí v rodičích dětí mnohem více respektu, snadněji si získá jejich důvěru a práci v oboru. Poznatky z oboru pedagogiky, psychologie, etiky, první pomoci, základy pracovně právních vztahů, které chůva získá během přípravy na zkoušky se jí budou hodit v denní péči o děti. Ačkoli na péči o děti neexistuje univerzální návod, účast na semináři a zkoušce chůvu profesně pozvednou a posunou o krůček dále. Možná se v budoucnu setkáme ve školách s oborem, který bude zaměřený přímo na profesi chůvy. Vždyť naše děti jsou to nejdražší co máme a zaslouží si radostné dětství.