Školka: Jundrov, Optátova 1; jesličky: Jundrov, Nálepkova 30; Židenice, Rokycanova 48. ESF Facebook

Školka Žirafka - mateřská škola a jesličky Brno

Vítá Vás Žirafka - jesle a školka bez limitu

Vážení rodiče,
pojďme společně nahlédnout do jesliček a školky Žirafka – školky bez limitu. Jesličky Žirafka Jundrov jsou první jesle v Brně, které se cíleně zaměřují na prevenci rozvoje respiračních onemocnění u dětí.

Školka ŽirafkaJesličky najdete v Brně v městské části Jundrov, ulice Nálepkova 30, v příjemném prostředí nového rodinného domu se zahradou, kde je pro děti připraveno bezpečné zázemí vybavené hračkami a vzdělávacími pomůckami tak, aby se děti cítily jako doma a zároveň s naší pomocí rozvíjely své dovednosti.

Děti jsou rozděleny podle věku na mladší a starší batolata, kapacita v každém oddělení je 12 dětí.

To, že se Žirafce daří, a že si za dobu svého trvání mezi rodiči získala dobré jméno a u dětí oblibu, dokládá, že nám stále přibývají mláďátka, z čehož máme obrovskou radost. Z toho důvodu jsme v roce 2015 přemístili mateřskou školku Žirafku na ulici Optátova 1, která se nachází jen 3 domy od jesliček.

Mateřská škola nabízí každodenní výuku angličtiny, ve spolupráci s agenturou Lemur výuku lyžování a jiných sportovních dovedností. K dalším aktivitám patří kroužek taneční, kroužek dramatické výchovy, kroužek logopedický, návštěvy solné jeskyně, canisterapie a spousta dalších zajímavých akcí.

Obě zařízení jsou velmi dobře dostupná ze všech brněnských částí, výhodou je bezproblémové parkování a krásné okolí obory Holedná, která přímo vybízí k procházkám s dětmi.

Brno Jundrov – jesle a školka s nepřetržitým provozem

Školka ŽirafkaV jesličkách a školce se snažíme dětem připravit prostředí podobné domácímu, aby se každé dítě cítilo bezpečně a mohlo se všestranně rozvíjet za pomoci kvalifikovaného personálu. Tomu napomáhá i nízký počet dětí na jeho zaměstnance. V běžných mateřských školách, kde má jedna paní učitelka na starost třeba 20 předškoláků, není možná individuální péče jako v brněnské školce Žirafka v Jundrově.

Principy Montessori

Jsou nám blízké pedagogické principy Montessori „pomoz mi, abych to dokázal sám“, kdy role pečujícího personálu není postavenu na autoritativním vedení, ale dítě bere za partnera a chápe jeho celistvou bytost.

Na rozvoj dětí ve školce Žirafka dohlížejí kvalifikované paní učitelky s pedagogickým vzděláním pro předškolní výchovu, které jsou dětem v MŠ plně k dispozici. Zároveň se snaží děti motivovat k větší samostatnosti, pomáhají dětem při fyzickém i duševním rozvoji, zohledňují individuální potřebu spánku.

Péče o děti do 6 let v jeslích a školce Žirafka

Školka ŽirafkaPéči o děti do 6 let věku v jesličkách a školce Žirafka zajišťuje kvalifikovaný a proškolený personál. Péči o nejmenší děti ve věku do 3 let obstarávají zdravotní sestřičky. Péče o děti do 6 let sestává se zajištění základních fyzických potřeb (příjem stravy, odpočinek, hygiena) a také z pedagogické činnosti a věkově přiměřených her, aby se každé dítě mohlo individuálně rozvíjet. V péči o dítě do 6 let je zásadní střídat hru a motivační činnosti s odpočinkem. Malé dítě se seznamuje se světem a každý den potřebuje mnoho nových podnětů. Malé děti se však velmi snadno unaví a jejich potřeba spánku je téměř dvojnásobná jako u dospělých.

Péče o děti do 6 let v MŠ Žirafka využívá prvků Montessori a respektuje každé dítě jako jedince. Ve státních školkách, kde je v jedné třídě kapacita kolem 30 dětí se musí děti podrobovat zavedenému režimu a přizpůsobovat autoritě. Péče o děti do 6 let v MŠ Žirafka je přizpůsobena individuálním potřebám dětí, což umožňuje nižší počet dětí ve třídě oproti běžným státním školkám. Režim je flexibilní, je-li dítě unavené, může odpočívat a nemusí se podrobovat kolektivní činnosti, jak je to nastaveno v mnoha školkách státního sektoru. Péče o děti se proto podobá péči v rodinném prostředí, děti jsou vychovávány a vzdělávány v malých skupinkách, prostředí je přátelské a harmonické.

Žirafka v médiích

Napsáno o nás