Školka: Jundrov, Optátova 1; jesličky: Jundrov, Nálepkova 30; Židenice, Rokycanova 48.

Školka Žirafka: firemní školky a dětské skupiny

Firemní jesličky a školka

Nezůstaňte pozadu a vytvořte svým zaměstnancům a především jejich dětem špičkové prostředí. Nabídněte svým zaměstnancům firemní jesle a školku.

Výhody pro Vaši firmu:

 • Svým zaměstnancům umožníte dřívější nástup zpět do zaměstnání,
 • díky firemní školce snížíte fluktuaci svých zaměstnanců a ty klíčové Vám firemní školka pomůže udržet,
 • daňové zvýhodnění pro firmy poskytující svým zaměstnancům možnost umístit jejich dítě do firemní školky je pouze jedna z mnoha výhod,
 • jde o významný benefit, který je ve světě již dobře zaveden a v České republice se jeho zavádění již úspěšně rozjíždí,
 • do firemních jeslí a školky můžete umístit děti od 6 měsíců,
 • varianta, že zařízení bude sloužit dětem z více firem - každá firma si předplatí požadovaný počet míst v zařízení.

Nabízíme:

 • Umístění dětí Vašich zaměstnanců do nově otevřených jeslí a školky v Jundrově,
 • rezervaci určitého počtu míst v nově vznikajících jeslích a školce v Žebětíně, s předpokládaným termínem zahájení leden 2013,
 • eventuálně i variantu, že budete mít vlastní prostory a my Vám jesle a školku zrealizujeme na klíč tak, aby co nejlépe reflektovaly potřeby a reálné možnosti Vaší firmy, včetně vybavení a personálního zajištění; vše dle platných hygienických norem a vyhlášek,
 • možný outsourcing pedagogických služeb a průběžná evaluace a zajištění provozu Vašich jeslí a školky,
 • vlastní školní kuchyň zaměřenou na zdravou, vyváženou stravu s možností rozvozu obědů pro vaše zaměstnance.

Dětské skupiny

V současné době připravujeme nabídku týkající se zřízení tzv. dětské skupiny.

Služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině spočívá v pravidelné péči o dítě ve věku od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky mimo domácnost dítěte, v kolektivu dětí, mimo režim předpisů o školách a školských zařízeních. Služba nezajišťuje vzdělávání dítěte, ale dítěti se poskytuje výchovná péče zaměřená na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku dítěte, v souladu s konceptem výchovy a péče o dítě.