Školka: Jundrov, Optátova 1; jesličky: Jundrov, Nálepkova 30; Židenice, Rokycanova 48.

Školka Žirafka: Evropský sociální fond

Provoz jeslí Nálepkova, Rokycanova a školky Optátova je podpořen z ESF v rámci operačního programu Zaměstnanost.

EU - Evropský sociální fond

Název projektu: Jesle Žirafka Nálepkova

 • Číslo a název výzvy: 03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu,
 • číslo a název prioritní osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly,
 • číslo a název investiční priority: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci,
 • číslo a název tematického cíle: TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil,
 • číslo a název specifického cíle: 03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce,
 • harmonogram projektu: 1. 1. 2016 - 31. 1. 2018,
 • kapacita zařízení: 24,
 • cílová skupina projektu dle typu zařízení: veřejnost,
 • typ zařízení péče o děti předškolního věku: zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění.

Název projektu: Jesle Žirafka Rokycanova

 • Číslo a název výzvy: 03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu,
 • číslo a název prioritní osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly,
 • číslo a název investiční priority: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci,
 • číslo a název tematického cíle: TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil,
 • číslo a název specifického cíle: 03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce,
 • harmonogram projektu: 1. 3. 2016 - 28. 2. 2018,
 • kapacita zařízení: 19,
 • cílová skupina projektu dle typu zařízení: veřejnost,
 • typ zařízení péče o děti předškolního věku: zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění.

Název projektu: Jesle Žirafka Optátova

 • Číslo a název výzvy: 03_15_035 Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu,
 • číslo a název prioritní osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly,
 • číslo a název investiční priority: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci,
 • číslo a název tematického cíle: TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil,
 • číslo a název specifického cíle: 03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce,
 • harmonogram projektu: 1. 3. 2016 - 28. 2. 2018,
 • kapacita zařízení: 17,
 • cílová skupina projektu dle typu zařízení: veřejnost,
 • typ zařízení péče o děti předškolního věku: zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění.